Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Moens Niel

Heideplaats 42

2845 Niel

Hoofdapotheker: Filip Moens

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0462.414.044

Machtigingsnummer APB: 113804

Telefoonnummer: 03 888 14 48

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.